Metsätyöt

Traktoripohjaisella rullaharvesterilla suoritamme kuitupuun korjuuta.

Energiapuun korjuuta teemme mm. peltojen ympäriltä sekä teiden ja ojien varsilta.